Категории

Въз основа на закона от 9 декември 2005 г. за "Защита правата на потребителите", съществува възможност да върнете закупената стока в 14 дневен срок, съгл. чл.45, ал.4 от същия закон.
- върнатата стока не може да носи никакви следи от използване и трябва да бъде върната в същия вид, в който я е получил купувача. Същото се отнася и за опаковката.

- разходите по връщането се поемат от купувача.
Ако са установени следи от използването на стоката, върнатата стока няма да бъде приета и ще бъде изпратена обратно на купувача, като разходите ще бъдат за сметка на купувача или стойността и ще бъде преоценена в зависимост от естеството на следите от експлоатация, но не по малко от 10% от стойността и.
В случаите, когато е нарушена цялостта на опаковката се приспадат 5% от стойността на стоката. Това са разходи за обработка, извършени от магазина.
Моля, преди да изпратите продукта обратно, свържете се с нас на телефон: +359
96 304 314 или на e-mail адрес: info@hit-electronics.com .Това ще спомогне правилната процедура по връщането.

  1. Когато получите пратката, моля проверете дали пакета не е повреден по някакъв начин. В случай, че установите повреда, това трябва да бъде констатирано в присъствието на куриера.
  2. Магазинът не поема разходите по връщането на стоката, ако клиентът се откаже от нея.
  3. Ако след получаване на стоките клиентът установи някакви дефекти в тях, длъжен е да ги изпрати на адреса на фирмата. Ако рекламацията касае щети, причинени по време на транспорта, моля включете и рекламационния протокол, който сте изготвили (виж т.12 от Правилника). Разходите, които са свързани с обратното изпращане на продуктите, които са били дефектни, ще бъдат възстановени от магазина, веднага след като получим пакета и разгледаме жалбата Ви. Рекламациите от клиентите (съгласно т.14) се разглеждат най - късно до 3 работни дни от датата на тяхното постъпване. Повредена стока се заменя с друга, която е напълно годна. А ако това не е възможно (например ако стоката не е в наличност), магазинът ще Ви възстанови цялата стойност или ще Ви предостави възможност да изберете друг наличен продукт от магазина.
  4. Голяма част от продуктите имат специфична гаранция, за което се прилага гаранционна карта. В нея са упоменати всички условия по гаранцията /срок, гаранционни сервизи и др/
  5. Електронните компоненти нямат гаранция и не подлежат на рекламация, освен в случайте, когато е установен дефект по тях без да е извършван монтаж чрез запояване.